Sférická
fotografie

Virtuální
prohlídka


Reference


Ceník


Kontakt

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka je propojení jednotlivých sférických fotografií. Ty jsou spojeny průchody, které umožňují návštěvníkům pohybovat se mezi jednotlivými nafocenými scénami. Průchody jsou umístěné přímo ve scénách jako aktivní body ovládané kliknutím myši.

Aby pozorovatel v cizím prostředí "nezabloudil" a měl představu o své poloze v rámci prohlídky, umisťuje se do rohu okna mapa. Z té je patrné, v kterém bodě se nacházíme a jakým směrem hledíme. Navíc body v mapě jsou další možnost, jak se ve virtuální prohlídce pohybovat.

Vše ostatní je stejné jako u sférické fotografie, tedy lze do fotografie vložit některé aktvní prvky. Například popisky vybraných objektů, detailní zvětšení (třeba zajímavých obrazů), spuštění videa apod. Často se také umisťuje firemní logo viditelné při pohledu pod "nohy".


Pozn.: Pro správné zobrazení některých prvků (např. mapy, textů, apod.) v prohlížeči MS Explorer, je potřeba vypnout "Filtrování ActiveX". (info)


přechod do celoobrazovkového módu
ovládání rozhlížení, přiblížení a oddálení;
lze také ovládat myší (tažením za obraz; kolečkem myši) nebo použít šipky na klávesnici
zobrazení/skrytí galerie jednotlivých scén vitruální prohlídky; po kliknutí na scénu dojde k přesunu
průchod scénami v pořadí jejich zobrazení v galerii